"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
Chumphon Tour
Snorkeling Tour Chumphon is a province, which has many beautiful attractions. This province has a 222 kilometer long beach and various natural resources such as mangrove forest, plentiful marine animals and corals and breathtaking island and beach. Chumphon has a wonderful place for snorkeling, for example Koh Ngam Noi, Koh Ngam Yai, Koh Kalok, Koh Talu, Koh Mattra, Koh Lak Rad, Koh Lawa, Koh Lang Ga Jiw. There are full of plentiful corals such as Neptune's Cup Sponge, Orange Tube Coral, including many kind of fish e.g. Skunk clownfish, Parrotfish, Butterflyfish, Spadefish and Demoiselle. Here is the place where tourists can enjoy the snorkeling trip.
Snorkeling Site
 
One day snorkeling trip to 4 Island
T.001 (Every odd date 1,3,5,....,29,31)
Koh Ngam Noi, Koh Ngam Yai, Koh Kalok, Koh Talu
 
Select program 
T.002 (Every even date 2,4,6,...,28,30 )
Koh Mattra, Koh Lakrad, Koh La Wa,
Koh Lung Ga Jiw
 
Experience Tour
 
 
 
 
 
T.004
Chumphon sightseeing Tour
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา