"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
 
   
ตำแหน่งทางสังคม
1. รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ปี 2558 - 2560
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี)
ปี 2558 - 2561
4. ผู้ทรงคุณวุฒิกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. ผู้ช่วยเลขาธิการสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ปี 2557 - 2559
6. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ปี 2557 - 2559
7. นายกสโมสรโรตารีชุมพร ปีบริหาร 2558 ปี 2558 - 2559
8. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้า จังหวัดชุมพร
   
 
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ หนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ภ.พ.20
0865554000251 0865554000251 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
     
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ทะเบียนพาณิชย์อีเล็คทรอนิกส์
ททท. 32/00458 สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  
     
ใบทะเบียนเรือไทย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้น 2
  ผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร  
     

  บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
   
  212 หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
  โทรศัพท์ 081-5366808, 088-7583279, 077-553123 โทรสาร 077-553234
  เว็บไซต์: www.siamcatamarantours.com แฟนเพจ: www.facebook.com/SiamCatamaran
  อีเมล์: info@siamcatamarantours.com
   
 
   
รายละเอียดการเดินทาง
1. เมื่อท่านมาถึงสี่แยกปฐมพร (มาจากกรุงเทพฯ เลี้ยวซ้าย, มาจากสุราษฯ เลี้ยวขวา)
  วิ่งมาอีกประมาณ 8.5 กม. ถึงหอนาฬิกา
2. เมื่อถึงหอนาฬิกาให้ เลี้ยวขวา มาทางถนนชุมพร-ปากน้ำ ประมาณ 6 กม.
3. ก่อนถึงสะพานท่ายางให้ เลี้ยวซ้าย ก่อนถึงสะพานท่ายางให้ เลี้ยวซ้าย เข้าทางปากน้ำเก่า ขับเข้ามาประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาเข้ามาที่ ท่าเรือท่ายาง จะถึงที่ทำการ บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด เลขพิกัด 10.450180,99.217373
   
ป้ายทางเข้าบริษัท ป้ายและที่ทำการบริษัท ที่จอดรถบริษัท
   
   

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

กรณีประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้บริการเรือทัวร์ซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์

สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บในขณะใช้บริการเรือทัวร์ ทัวร์ได้ตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร(ภาคบังคับ)


กรณีประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้บริการรถรับส่งซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเกจทัวร์

สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับความเสียหายจากอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บ ในขณะใช้บริการรถรับส่งของทางบริษัททัวร์จากบริษัทที่รับทำประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ภาคบังคับ)


กรณีวงเงินที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกินความคุ้มครองที่ซื้อประกันภัยไว้

สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เกินจากความคุ้มครองได้ ดังนี้
1.บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัย ตามกรมธรรม์ (ภาคสมัครใจ)
2.และหรือบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว เลขที่ 0222454088
3. และหรือบริษัทสยามคาตามารัน จำกัด โดย นายสุวารินทร์ มยาเศส กรรมการผู้จัดการ


กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทุกกรณี
กรุณาติดต่อ คุณปัทมา ชุมวรฐายี โทร. 083-1765607
  นายสุวารินทร์ มยาเศส โทร. 081-5366808

**คำแนะนำเพิ่มเติม : เมื่อประสบอุบัติเหตุ ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบโดยทันที


สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา