"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
 
     บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด ขอแนะนำท่านสู่การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นเมือง การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และอีกหลายรูปแบบตามพื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร
 
 
เนินทรายงาม ชุมพร วัดถ้ำเขาพลู ศาลเจ้าพ่อตาหินช้าง วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์
(สระยักษ์)
ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร

หาดทุ่งวัวแล่น โครงการพระราชดำริ
หนองใหญ่
พิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดชุมพร
วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย
ตำบลสะพลี
อำเภอเมืองชุมพร
ตำบลบางลึก
อำเภอเมืองชุมพร
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร
ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร
ริมถนน ชุมพร-ทุ่งวัวแล่น

หาดทรายรีชุมพร อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร
วัดพระธาตุสวี วัดถ้ำขวัญเมือง
อ่าวชุมพร ห่างจากเมืองชุมพร
ประมาณ 20กิโลเมตร
ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร ตำบลสวี อำเภอสวี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี

สวนนายดำ น้ำตกเหวโหลม หน่วยอนุรักษ์และจัดการ
ต้นน้ำพะโต๊ะ
บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู
อำเภอทุ่งตะโก ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ ตำบลสวนแตง อำเภอละแม

วิถีชาวประมง และ
การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร
โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่ โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์
  ตำบลด่านสวี อำเภอสวี ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา