"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
     
     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
     สถานที่ตั้ง : ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร


       จังหวัดชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น ป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล แนวปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์ และสภาพธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชายหาดและเกาะที่ยังคงความงดงาม
       อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ พืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด แนวปะการังที่สวยงาม ยังคงความสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นชายหาด และเกาะมากมาย ที่ยังคงความสวยงาม เกาะที่น่าสนใจ เช่น เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา เกาะละวะ เกาะลังกาจิว เกาะทะลุ ที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงามแตกต่างกันไป

       เกาะมาตรา มีหาดทรายขาวสะอาดสลับกับโขดหินเรียงรายอยู่หน้าเกาะ เป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวนิยม มาท่องเที่ยวและดำน้ำ ดูปะการัง เนื่องจากมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม และมีฝูงปลาชุกชุม เกาะมาตรามีพื้นที่แนวปะการังทั้งสิ้น 0.489 ตารางกิโลเมตร แนวปะการังเป็นแบบแนวปะการังชายฝั่งก่อตัวอยู่รอบเกาะมีระดับความลึกประมาณ 8 เมตร แนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์และสวยงามมาก จึงเป็นแหล่งดำน้ำที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำ ดูปะการัง นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนบนเกาะได้ มีที่พักเพียงแห่งเดียวคือ บังกะโล ซึ่งมีลุงขาวเป็นผู้ดูแล ราคาไม่แพง และมีสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจคือ ปูไก่ ออกหากินเวลากลางคืน เวลาเดินจะมีเสียงร้องคล้าย ลูกไก่ ยังปีนต้นไม้ได้อีกด้วย

       เกาะลังกาจิว เป็นเกาะที่มีสัมปทานรังนกอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีขนาดปานกลาง เป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่อง จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เคยเสด็จประพาสเพื่อทอดพระเนตรการเก็บรังนกบนเกาะนี้ ถึง 3 ครั้ง และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระองค์ไว้บนผนังหินปากถ้ำ ทางด้านใต้ ซึ่งยังคงปรากฏ เป็นหลักฐานจนถึงปัจจุบัน เกาะรังกาจิว มีชายหาดสวยงาม แนวปะการังแบบชายฝั่ง ปรากฏบริเวณด้าน ตะวันตกของเกาะ มีสภาพสมบูรณ์มาก ส่วนด้านอื่น ๆ เป็นโขดหิน

       เกาะหลักแรดหรือเกาะอีแรด บนน่านน้ำของทะเลชุมพรนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดแล้ว ยังมีเกาะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ให้ คล้ายกับสัตว์ป่าชนิดหนึ่ง นั่นคือแรด เนื่องจากรูปทรงของเกาะทางตอนใต้ของ ทะเลชุมพรแห่งนี้ละม้าย คล้ายคลึงกับแรด ชาวบ้านจึงเรียกขานเกาะนี้ว่า “เกาะอีแรด” สังเกตให้ดีจะเห็นนอแรดอยู่ทาง ด้านทิศเหนือของเกาะ ถัดไปด้านเหนือของเกาะอีแรดจะเห็น ภูเขาหินปูนขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไป จำนวน 3 ก้อน ชาวบ้าน จึงเรียกภูเขาเหล่านี้ว่า “หินหลักแรด” เกาะอีแรดเป็นเกาะขนาดปานกลาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากฝั่งเป็น ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร เกาะแห่งนี้เป็นเกาะหินปูน ไม่มีชายหาดหรือที่ราบสำหรับขึ้นเกาะ ด้านล่างเป็นโขดหิน มีแนวปะการัง ดอกไม้ทะเลที่สีสวยงาม และฝูงปลานานาชนิด ห่างออกไปเพียง 350 เมตร รอบ ๆ หินหลักแรดมีแนวปะการัง และดอกไม้ทะเลเป็นจำนวนมาก

       เกาะละวะ เป็นเกาะหินขนาดใหญ่สูงชันไม่มีหาดทราย ไม่สะดวกในการขึ้นไปเที่ยวชมบนเกาะ แต่มีแนวปะการังที่สมบูรณ์อยู่มาก เหมาะแก่การดำน้ำตื้น

       หมู่เกาะง่าม เป็นจุดดำน้ำที่ขึ้นชื่อของทะเลชุมพร ประกอบด้วยหินหลักง่าม หรือหินแพ เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย และ เกาะหลักง่าม ทะเลแถบนี้แม้น้ำจะไม่ใสเหมือนแถบอันดามัน และไม่มีดงปะการังอ่อนสีสดมากเท่าไหร่ แต่ก็รายล้อมด้วยดงปะการังดำ ที่หาชมได้ยากในจุดดำน้ำอื่นๆ ทะเลชุมพร นับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและฝูงปลาจำนวนมาก นักดำน้ำมักพบปลากะพงแดง ปลากะมง ปลาข้างเหลืองฝูงใหญ่ ๆ โฉบเฉี่ยวเวียนว่ายไปมาอยู่เนือง ๆ

       เกาะง่ามใหญ่ เป็นหน้าผาสูงชัน ไม่มีหาดให้ขึ้น ด้านตะวันตกของเกาะน้ำจะตื้น นักดำน้ำสามารถพบดงดอกไม้ทะเลหนาแน่น บางแห่งกินอาณาบริเวณกว้าง หากสังเกตให้ดีจะพบว่าในดอกไม้ทะเลส่วนใหญ่เป็นบ้านของปลาการ์ตูนอินเดียนแดง

       เกาะง่ามน้อย มีความหลากหลายของสัตว์ทะเล ที่นี่มีปลาไหลมอร์เรย์ตัวใหญ่ ปลาเก๋า ปลาหูช้าง ปลาผีเสื้อหลากชนิด เวียนว่ายในดงปะการังและดอกไม้ทะเล

       หินหลักง่าม มีแนวปะการังวางตัวในแนวเหนือใต้ที่ความลึกราว 40 – 50 ฟุต เป็นดงปะการังซึ่งเป็นที่อาศัยของฝูงปลานานาชนิด รวมทั้งปลากระเบนตัวใหญ่ และถ้าโชคดียังสามรถพบฉลามวาฬที่เป็นยักษ์ใหญ่ใจดีได้บ่อยครั้งอีกด้วย

       เกาะหลักง่าม อยู่ทางใต้สุดของหมู่เกาะชุมพร เป็นกองหินโผล่พ้นน้ำที่เป็นจุดดำน้ำลึกที่สวยที่สุดของหมู่เกาะ ห่างจาก เกาะง่าม น้อย 3-4 กิโลเมตร จุดดำน้ำอยู่ที่ความลึก 30-70 ฟุต นักดำน้ำสามารถดำวนรอบเกาะได้ รอบเกาะหลักง่าม เป็นดงปะการังดำที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลไทย มีทั้งสีขาว น้ำตาล และเหลือง

       เกาะทะลุ อยู่ตอนใต้ของหมู่เกาะง่าม และตอนเหนือของเกาะมาตรา เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีสะพานหินธรรมชาติ ซึ่งเป็นปะการังก้อนขนาดใหญ่กระจัดกระจายไปตามรอบเกาะ แม้แนวปะการังที่นี่จะเล็ก แต่จุดเด่นของการดำน้ำที่เกาะทะลุ คือจุดดำน้ำที่อยู่ลึก เป็นแหล่งชุมนุมของปลาใหญ่ เช่น ฝูงสลิดทะเล ปลากล้วย บางครั้งอาจพบฉลามหูดำด้วย

       เกาะมะพร้าว เป็นเกาะเล็ก ๆ ห่างจากฝั่งเพียง 1 กม. มองจากเขาเจ้าเมืองที่หาดทรายรี จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดตัดกับดงมะพร้าวเขียวขจีที่ปกคลุมแน่นเกาะได้ชัดเจน เกาะมะพร้าวเป็นเกาะสัมปทานรังนก แต่สามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้ ควรไปเที่ยวตอนน้ำลง เพราะหาดทรายบนเกาะมีพื้นที่ไม่มากนัก ช่วงน้ำขึ้นจึงท่วมหมด

พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีอาณาเขตดังนี้
       - ทิศเหนือ จรด เกาะจระเข้ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
       - ทิศใต้ จรด อ่าวท้องครก ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
       - ทิศตะวันออก จรด เกาะง่ามใหญ่ ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
       - ทิศตะวันตก จรด ป่าชายเลนอ่าวทุ่งคา อ.สวี จ.ชุมพร

จุดเด่นที่น่าสนใจ
       แหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีจุดเด่นเรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลน ชายหาด พื้นที่ชุมน้ำที่อุดมไปด้วยนกนานาชนิด พืชพรรณต่างๆ แนวปะการังที่สมบูรณ์ตามเกาะมากมายของหมู่เกาะชุมพร และมีการทำสัมปทานรังนก สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา