"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
     
     วัดพระธาตุสวี
     สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


       พระธาตุสวี เป็นโบราณสถานทางศาสนาที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความเคารพในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชุมชนอำเภอสวี และชุมชนใกล้เคียง องค์พระธาตุเป็นรูปทรงระฆังคว่ำ ลักษณะเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่มีขนาดเล็กกว่า ความกว้างรอบองค์พระธาตุ ประมาณ ๒๐ เมตร และมีความสูง ประมาณ ๑๘.๕ เมตร ปัจจุบันองค์พระธาตุได้มีการบูรณะใหม่โดยใช้กระเบื้องโมเสกปิดองค์พระเจดีย์ แต่ยังคงรูปทรงเดิมอยู่และมีการสร้างกำแพงแก้วรอบองค์พระธาตุใหม่ด้วย


สิ่งที่น่าสนใจ
       วัดพระธาตุสวี มีตำนานเล่าว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เสด็จยกทัพมาพักรี้พลอยู่ในเขตอำเภอสวี ได้พบเหตุการณ์ประหลาด คือ มีกาฝูงหนึ่งมาจับกลุ่มวีปีก(กระพือปีก) อยู่ที่กองอิฐเจดีย์ ส่งเสียงร้องเซ็งแซ่ เป็นที่น่ารำคาญแก่นายทหารและแม่ทัพนายกองทั้งปวง พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจึงให้ทหารขับไล่ฝูงกานั้น แต่กาก็ไม่ยอมบินหนีไปยังคงบินวนกลับมาที่กองอิฐเจดีย์นั้นอีกและวีปีก(กระพือปีก)ส่งเสียงร้องสนั่น พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเห็นเป็นการผิดปกติ และทอดพระเนตรเห็นกาเผือก อยู่ในฝูงนั้นด้วย จึงให้ทหารรื้อกองอิฐเจดีย์นั้น ก็พบฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลงไปภายในองค์พระเจดีย์นั้น ได้พบผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจึงรับสั่งให้แม่ทัพนายกองระดมกำลัง ทหารทำการบูรณะเจดีย์จนเสร็จเรียบร้อย แล้วนำเอาผอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ตามเดิม ทรงโปรดให้จัดงานสมโภชเจดีย์ ๗ วัน ๗ คืน แล้วพระราชทานนามเจดีย์นั้นว่า "พระบรมธาตุกาวีปีก" ต่อมาคำว่า "ปีก" ถูกตัดหายไป เรียกกันว่า "พระธาตุกาวี" ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๗๕) เกิดเมืองสวีขึ้น พระธาตุแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า "พระธาตุสวี" อย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นมา


ข้อมูลเพิ่มเติม
       ก่อนที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจะเสด็จยกทัพกลับ ทรงห่วงใยพระบรมธาตุ กลัวจะไม่มีผู้ดูแลรักษา จึงเรียกบรรดาทหาร ซึ่งกำลังนอนหลับสนิทอยู่ แต่มีนายทหารคนหนึ่งชื่อ “เมือง” ขานรับ พระองค์ จึงมีรับสั่งถามว่าต้องการจะอยู่ดูแลรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้ไหม นายเมืองขานรับอาสาพระองค์จึงสั่งให้นายทหารตัดศีรษะนายเมืองเซ่นสรวงบูชาไว้ในศาลเพียงตา ศาลนี้จึงเรียกว่า “ศาลพระเสื้อเมือง” ให้เป็นผู้เฝ้ารักษาพระบรมธาตุ ในปัจจุบัน ศาลนี้ยังมีคนทั่วไปให้ความเคารพนับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน

 
         
 
 
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา