"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
     
     ชิมส้ม ชมส้วม ที่ “สวนนายดำ” อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
     สถานที่ตั้ง : ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร


       สวนนายดำเป็นสวนส้มโชกุน ในความดูแลของนายดำ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ ซึ่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของจังหวัดชุมพร เป็นตัวอย่างการทำเกษตรแบบผสมผสาน บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้มากมาย หลากหลายการจัดสวน แบบธรรมชาติ เป็นจุดพักรถของนักเดินทาง มีทั้งร้านกาแฟ ร้านขายของฝากของจังหวัดชุมพร จำหน่ายสินค้า OTOP หลายชนิด เช่น ส้มโชกุน มะละกอทุ่งตะโก มังคุด ทุเรียนกวนและของฝากที่มีชื่อเสียงของปักษ์ใต้มากมายไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

       ที่สำคัญที่สุดจนทำให้สวนส้มนายดำเป็นที่รู้จัก คือการได้รับรางวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี” ระดับประเทศของกรมอานามัย กระทรวงสาธารณสุข ด้วยจินตนาการที่หลากหลายทำให้ปัจจุบัน สวนนายดำมีส้วมมากมายเช่น ส้วมคุณชาย ส้วมคุณหญิง ส้วมทาร์ซาน ส้วมรู ส้วมแย้ ส้วมคุณทองก้อน ส้วมตูดหมู ส้วมขี้หดตดหาย ส้วมลอยฟ้า ฯลฯ

       ปัจจุบัน สวนนายดำได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง อีกครั้ง โดยทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาพืชพรรณธรรมชาติ ต้นแบบแปลงเกษตรแบบผสมผสาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดพักรถ ให้แก่นักเดินทาง ท่ามกลางบรรยากาศรื่นร่ม เสียงน้ำ การจัดสวน ทั้งสวนสุขภัณฑ์ สวนสไตล์บาหลี สวนตีนเปล่า สวนธรรมชาติ สวนลอยให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน แวะรับประทาน อาหารอร่อย กาแฟสดจากสวน และผลิตภัณฑ์ โอท็อป ไว้ให้จับจ่ายใช้สอบอย่างครบครันที่ "สวนนายดำ"

สุดยอดส้วม

ส้วมคุณชาย เป็นส้วมหลังแรก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 ได้ต้นแบบมาจากส้วมโรงเรียน ปรับปรุง ดูแลมาจนถึงปัจจุบัน

ส้วมคุณหญิง เป็นหลังที่สอง สร้างขึ้นมาเมื่อ ปี พ.ศ.2547 เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรที่มาดูงาน และเป็นส้วมที่ได้รับรางวัล สุดยอดส้วมแห่งปี ระดับประเทศของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ส้วมทาร์ซาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 สืบสานจินตนาการ ทาร์ซาน (มนุษย์) ซึ่งอาศัยอยู่ในป่า กับลิงตั้งแต่เล็กจนโต ผูกพันอยู่กับคนป่าเผ่า “เค็นมี๊ ” (ขี้เหม็น) ซึ่งเกิดโรคระบาดล้มตาย เนื่องจากขับถ่ายลงบนพื้นดิน หลังจากทาร์ซานได้พบกับ เจน สาวสวยคนเมือง ซึ่งรู้เรื่องสุขาภิบาล ทั้งสองได้ร่วมกันสร้างส้วมบนต้นไม้ เพื่อใช้ขับถ่ายอย่างถูกวิธี

ส้วมรู ส้วมแย้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อต่อยอดจินตนาการจาก “ส้วมทาร์ซาน” ซึ่งต้องปีนบันไดลิง ขึ้นไปขี้บนต้นไม้ ส่วน ส้วมรู เมื่อขี้แล้ว ปีนออกทางคอห่าน (รูชักโครก) เป็นที่มาของส้วมรู เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับส้วม ซึ่งเป็นที่ปลดทุกข์ ไม่ใช่สถานที่น่ารังเกียจ

ส้วมคุณทองก้อน สร้างขึ้นจากจินตนาการสำนวนไทย ขี้ก้อนใหญ่ ให้เด็กเห็น ซึ่งหมายถึง ทำสิ่งที่ไม่สมควรให้เด็กเห็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
 
 
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา