"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
     
     พิพิธภัณฑสถานจังหวัดชุมพร
     สถานที่ตั้ง : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง
     อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


       เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดชุมพร จัดนิทรรศการแสดงเรื่องราว ของจังหวัดชุมพร สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหวัง ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดที่มีความทันสมัย ทั้งอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้ชมได้รับความรู้ และความเพลิดเพลิน ทำให้ไม่น่าเบื่อ

ชุมพรวันนี้
       เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลจังหวัดชุมพรในปัจจุบัน

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในชุมพร
       แสดงถึงการการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชน หลักฐานที่พบตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เป็นต้นมา ได้แก่ เครื่องมือหิน เครื่องมือโลหะ ภาชนะดินเผา ตลอดจนเครื่องประดับที่ทำจากวัสดุต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเขียนภาพเขียนสีบริเวณเพิงผาอีกด้วย วัฒนธรรมเหล่านี้ เป็นผลจากการคิดค้นของกลุ่มชนในสังคมแบบดั้งเดิม ที่ดำรงชีพด้วยการเก็บของป่า ล่าสัตว์หลังจากนั้นในช่วงปลายได้พัฒนาความรู้มากขึ้น มีการนำโลหะมาใช้ผลิตเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในสังคมและกลุ่มชน นำไปสู่การเป็นกลุ่มชนในช่วงต้นประวัติศาสตร์

พัฒนาการแรกเริ่มประวัติศาสตร์
       กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชนในชุมพร ช่วงปลายสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนก่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชนโบราณ เช่น แหล่งโบราณคดีถ้ำฉานเลน อำเภอทุ่งตะโก แหล่งโบราณคดีชุมชนเมืองท่าเขาสามแก้ว อำเภอเมือง หลักฐานทางโบราณคดีเป็นจำนวนมากได้แสดงถึงความสัมพันธ์กับดินแดนโพ้นทะเลระหว่างซีกโลกตะวันตกและตะวันออก อาทิ ลูกปัดประเภทต่างๆ ทั้งหิน ทองคำและแก้ว ซึ่งบางชิ้นมีจารึกอักษรปัลลวะ คำว่า “อขิทโร” ซึ่งแปลว่า ความแข็งแรง ไม่อ่อนแอ

ชุมพรในสมัยประวัติศาสตร์
       เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ หลักฐานที่กล่าวถึงชื่อเมืองชุมพร มีเพียงตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้น โดยระบุว่า ชุมพรเป็นเมืองบริวารในกลุ่มเมือง 12 นักษัตรของนครศรีธรรมราช และใช้ตราแพะเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ชุมพรกับการเป็นเส้นทางผ่านของพายุไต้ฝุ่น
       พายุไต้ฝุ่น "เกย์" สร้างประวัติศาสตร์ไต้ฝุ่นลูกแรกที่รุนแรงที่สุดในรอบ 35 ปี พัดผ่านทะเลอ่าวไทยเข้าสู่ภาคใต้ตอนบน เข้าถล่ม อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานใหญ่ นานหนึ่งชั่วโมง ก่อนเคลื่อนตัวลงมาที่ อ.ท่าแซะ และ อ.ประทิว จ.ชุมพร ลมพายุ ลมฝน และเศษฝุ่น กระหน่ำใส่พื้นที่ฝั่งตะวันออกของ 2 จังหวัดอย่างรุนแรงนาน 4 ชั่วโมง ส่วนความเร็วลมบวกกับความแรงของพายุทำให้เกิดคลื่นสูงในทะเลประมาณ 5-10 เมตร เมื่อซัดเข้าฝั่งสูงประมาณ 1-5 เมตร ทะลักเข้าท่วมตัวเมืองบางส่วน ที่ อ.บางสะพานน้อย และ อ.บางสะพานใหญ่ ทำให้ปะการังเกิดความเสียหาย นับเป็นความสูญเสีบครั้งร้ายแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทย

ชุมพรกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และวีรกรรมของยุวชนทหาร
       กล่าวถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ปากน้ำชุมพร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ซึ่งในครั้งนั้น ทหาร ตำรวจ และยุวชนทหาร ได้แสดงวีรกรรมด้วยการต่อสู้กับกองกำลังทหารญี่ปุ่น เพื่อป้องกันเอกราชและปกป้องอธิปไตยของชาติ
       ต่อมาชาวชุมพรจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ยุวชนทหารขึ้นที่สะพานท่านางสังข์ ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเชิดชูและสดุดีต่อวีรกรรมในครั้งนั้น

ธรรมชาติวิทยาและมรดกดีเด่นของจังหวัดชุมพร
       เป็นการกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดชุมพรในปัจจุบัน เช่น ที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา รวมทั้งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นเมืองชุมพรที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย เพลงพื้นบ้าน อาทิ เพลงนา เพลงบอก เพลงกล่อมเด็ก นาฏศิลป์ ศิลปะ การแสดงพื้นเมืองดีเด่นของชุมพรและภาคใต้ คือ การเล่นหนังตะลุง หรือ หนังลุงในภาษาถิ่นใต้ ประเพณีท้องถิ่นในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ประเพณีตรุษจีนสงกรานต์ ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ฯลฯ

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
       เป็นการกล่าวถึงประวัติโดยย่อของพระองค์ท่าน เช่น ประวัติราชสกุล ผู้ทรงคุณูปการแก่เมืองชุมพรและกองทัพเรือไทย ประวัติการก่อตั้งกิจการกองทัพเรือ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนากองทัพ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ทรงเป็นที่เคารพของชาวชุมพร เป็นที่รู้จักเรียกขานพระองค์ว่า “เสด็จเตี่ย” ทรงเป็นผู้เชียวชาญในทางการแพทย์จนได้รับการขนานนามว่า “หมอพร” จนกระทั่งเมื่อประชวรพระโรคภายในจึงเสด็จไปประทับที่ชายทะเลหาดทรายรีทางใต้ของปากน้ำเมืองชุมพร และเป็นที่ประทับในช่วงปลายแห่งพระชนม์ชีพ

      
 
ห้องจัดแสดง เปิดทุกวันพุธ ถึง อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
  หยุดวันจันทร์และอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งวันหยุดชดเชย
   
ธรรมเนียมค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท
   
ห้องสมุด เปิดให้ผู้สนใจเข้าค้นคว้าได้ตลอดเวลาทำการ
 
ร้านขายหนังสือและของที่ระลึกมีหนังสือและของที่ระลึกให้เลือกซื้อได้เป็นจำนวนมาก 
ติดต่อรายละเอียดที่ี่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร โทรศัพท์ (077) 504-105 ,504-246 โทรสาร (077) 504-246 
 
 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา