"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
1. ทางเข้า ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน
 
 
2. จุดนัดพบ ยืนยันการเดินทาง ณ ศาลา 6 เหลี่ยม ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน
 
 
3. ลานจอดรถ ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน

ลานจอดรถด้านหน้า ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลานจอดรถด้านข้าง เสียค่าใช้จ่าย
 
 
4. บริเวณ ท่าเรือเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

ร้านขายของที่ระลึกด้านนอก

ร้านขายของที่ระลึกด้านใน

ร้านอาหาร
 
 
5. จุดลงเรือ ท่าเรือเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

ท่าเรือเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

ท่าเรือเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

ท่าเรือเทศบาล เขื่อนเชี่ยวหลาน

สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา