"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
อัตราค่าบริการรถรับ-ส่ง ไปเขื่อนเชี่ยวหลาน
เส้นทาง ไป-กลับ
ต้นทาง ปลายทาง ราคา/ท่าน
1. ตลาดสดเกษตร 2 ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน 600 บาท
2. สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน 600 บาท
3. สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน 600 บาท
4. สนามบินสุราษฎร์ธานี ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน 600 บาท
5. ปากทางเข้าเขื่อนรัชชประภา ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน 200 บาท
 
 
 
อัตราค่าบริการรถตู้เช่าเหมา รับ-ส่งไปเขื่อนเชี่ยวหลาน
เส้นทาง ไป-กลับ
ต้นทาง ปลายทาง ราคา/ท่าน
1. สนามบินสุราษฎร์ธานี ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน 3,600 บาท
2. สนามบินสุราษฎร์ธานี ภูผาและลำธาร 4,000 บาท
3. ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน ภูผาและลำธาร 3,600 บาท
4. ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน 3,600 บาท

สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา