"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
 
ขั้นตอนการดำเนินการ
   
ลูกค้า บริษัทสยาม คาตามารัน จำกัด ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
1. เมื่อลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะจองแพ็คเกจทัวร์ (ทัวร์ + ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท)ต่อทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะสอบถามและสำรองที่พักชั่วคราวไปยังที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
2. ทางบริษัทเสนอราคาต่อลูกค้า (Email Fax หรือ ) และลูกค้าได้ตอบตกลงโดยชำระเงิน(บางส่วน 50% หรือทั้งหมด 100%) ภายใน 24 ชั่วโมง
3. เมื่อลูกค้าได้โอนเงินแล้ว บริษัทฯ จะยืนยันการจองห้องพักกับทางที่พัก โรงแรม รีสอร์ท (ถือได้ว่าการจองห้องพักเสร็จสมบูรณ์)
4. กรณีลูกค้าโอน 50 % ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบยืนยันการจองให้ลูกค้า
กรณีลูกค้าโอน 100% ลูกค้าจะได้รับเอกสารดังนี้
1) Hotel Voucher เพื่อแสดงต่อที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เมื่อเข้าพัก
2) Tour Voucher เพื่อแสดงต่อบริษัทสยาม คาตามารัน จำกัด ก่อนออกเดินทาง ณ ศาลา 6 เหลี่ยม ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน
3) ใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
 
ทั้ง 2 กรณีนี้ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้จอง ภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่โอนเงิน โดยทางบริษัทจะส่งเอกสารไปให้ทาง Fax หรือ E-mail
 
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน
- ก่อนการเดินทาง เข้าที่พัก และออกทัวร์ ลูกค้าต้องโอนเงิน 100%เต็มเสมอ
- โปรดเก็บหลักฐานที่ท่านได้โอนเงินให้บริษัทฯ และหลักฐานต่างๆ ที่บริษัทฯส่งให้ท่านไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับทางบริษัทฯ
- บริษัทขอรับรองว่าจะบริการท่านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจ

รูปแบบการจองและยืนยันการจองของ บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด
 
1. เกี่ยวกับเรือทัวร์+เรือแพยนต์
- เรือทุกลำมีใบอนุญาตใช้เรือจาก “กรมเจ้าท่า” ประเภทเรือกลลำน้ำ (เรือหางยาวบรรทุก 10 ท่าน เรือยนต์ใหญ่เครื่องวางท้อง บรรทุก 20 ท่าน)
- เรือทุกลำมีประกันภัย
- เรือมีหลังคากันแดด (แบบพับเก็บได้)
- เรือแพยนต์ อยู่ในความควบคุมดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสก
 
2. เกี่ยวกับที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริษัทฯ ได้ทำการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวนห้อง ประเภทของห้อง จำนวนมื้ออาหาร จำนวนลูกค้า และบริการเสริมอื่นๆ หรือรายละเอียดที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ โดยทางที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ได้ทำการตอบรับ และยืนยันการจองเป็นเอกสารให้กับทางบริษัทฯ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เต็ม หรือการถูกลดจำนวนห้องลง เพื่อให้พักอย่างแออัดในห้องเดียวกัน

สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา