"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
 
     บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด ได้จัดทัวร์ท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา โดยได้ร่วมกับแพ รีสอร์ทต่างๆ ภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่ามีความโดดเด่นเรื่องสถานที่ ที่พัก และการบริการ จัดทัวร์ท่องเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
     ในการจัดแพ็คเกจทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลานของทุกแพ รีสอร์ท ทางบริษัทฯ ได้จัดให้รวมเรือท่องเที่ยว สถานที่ต่างๆ พร้อมมัคคุเทศก์ อาหารครบทุกมื้อ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมอีก ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงรายการ เพิ่มเติม เลื่อน ยกเลิก บางรายการหรือทั้งหมดเท่านั้น
การเดินทางท่องเที่ยวภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ แบบ Join Trip และ แบบ Private Trip
 • เหมาะกับคณะเล็กๆ 2-6 ท่าน ในการเดินทางอาจมี 2-3 คณะร่วมเดินทาง
  กรณี
  เรือหางยาว(เรือเล็ก) ไม่เกิน 10 ท่าน
  เรือยนต์ (เรือใหญ่) ไม่เกิน 20 ท่าน
 • อาหารกลางวัน/อาหารเย็น แบบส่วนตัว (เซตเมนู) เฉพาะคณะของท่านเท่านั้น
 • อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์
 • กรณีนั่งเรือท่องเที่ยว/เดินป่า/ชมถ้ำปะการัง แม้ว่าจะเป็นคณะเล็กก็ไม่รู้สึกเหงา เพราะมีคณะอื่นร่วมเดินทางด้วยกันทำให้เกิดความสนุกและเพลิดเพลิน
 • เหมาะกับคณะ 8-10 ท่านขึ้นไป ในการเดินทางท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ มีคณะของท่านเพียงคณะเดียวในเรือ
  กรณี
  เรือหางยาว(เรือเล็ก) ไม่เกิน 10 ท่าน
  เรือยนต์ (เรือใหญ่) ไม่เกิน 20 ท่าน
 • อาหารกลางวัน/อาหารเย็น แบบส่วนตัว (เซตเมนู) เฉพาะคณะของท่านเท่านั้น
 • อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์
 • กรณีคณะเล็ก นั่งเรือท่องเที่ยว/เดินป่า/ชมถ้ำปะการัง อาจจะทำให้รู้สึกเหงาบ้าง แต่จะสนุกมากๆ ถ้าคณะของท่านมีผู้ร่วมเดินทางจำนวนมากกว่า 8 ท่านขึ้นไป
แผนที่แพรีสอร์ท ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน
 
แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน แพรีสอร์ท + ทัวร์ กุ้ยหลินเมืองไทย - วังปลา - ทะเลใน500ไร่ - นั่งแพยนต์ - ชมถ้ำปะการัง ราคาโชว์
แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน แพรีสอร์ท + ทัวร์ กุ้ยหลินเมืองไทย - วังปลา - ทะเลใน500ไร่ - นั่งแพยนต์ - ชมถ้ำปะการัง
1. แพภูตะวัน 2. แพพันวารีย์ 3. เดอะ ลากูนา เชี่ยวหลาน 4. แพเพลินไพร
2,950 บาท/ท่าน 4,450 บาท/ท่าน 4,900 บาท/ท่าน 3,350 บาท/ท่าน
คลองมุย คลองโหลง คลองโหลง คลองโหลง

5. แพสายชล 6. แพไพรวัลย์ 7. แพนางไพร 8. แพคลองคะ
3,200 บาท/ท่าน 3,750 บาท/ท่าน 3,150 บาท/ท่าน 3,600 บาท/ท่าน
คลองโหลง คลองโหลง อ่าวสมเด็จ คลองคะ

9. แพโตนเตย 10. แพสมายเลย์ 11. แพคีรีวาริน 12. แพ 500 ไร่
3,450 บาท/ท่าน 3,000 บาท/ท่าน 3,700 บาท/ท่าน 10,000 บาท/ท่าน
คลองแปะ คลองหวาง คลองหวาง คลองหวาง

13. แพไกรสร 14. แพคีรีธารา 15.แพภูผาวารี  
 
 
3,450 บาท/ท่าน 3,700 บาท/ท่าน 5,000 บาท/ท่าน  
คลองมอญ คลองมุย คลองหวาง  
 
 
สำหรับลูกค้ากรุ๊ปหรือคณะ 6 ท่านขึ้นไป / เช่าเหมา ราคาพิเศษ!
แพ็คเกจ ห้องพัก ราคา/ท่าน ราคาดังกล่าวรวม
2 วัน 1 คืน แพไม้ไผ่ 2,100 บาท
 • เรือทัวร์ไป-กลับพร้อมชูชีพ
 • อาหารครบทุกมื้อ
    - แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน = อาหาร 3 มื้อ
    - แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน = อาหาร 6 มื้อ
 • เรือแพยนต์รับ-ส่ง ตามรายการ
 • ทัวร์กุ้ยหลินเมืองไทย-วังปลา-ทะเลใน500ไร่-นั่งแพยนต์-ชมถ้ำปะการัง
 • ทัวร์นั่งเรือส่องสัตว์-ชมหมอกยามเช้า (วันที่ 2)
 • มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว เลขที่ 0222454088
    - กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง
      ท่านละ 1,000,000 บาท
    - ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท่านละ 500,000 บาท
แพไม้ใหม่ 2,400 บาท
3 วัน 2 คืน แพไม้ไผ่ 3,400 บาท
แพไม้ใหม่ 3,900 บาท
- พักห้องละ 3 ท่าน สำหรับ แพสายชล(แพไม้ใหม่), แพนางไพร, ห้องละ 4-6 ท่าน แพเพลินไพร(บ้านไม้เฌอร่า)
- พักห้องละ 6 ท่าน สำหรับ แพคลองคะ
**หมายเหตุ
- แพไม้ไผ่ เฉพาะ แพนางไพร(ห้องน้ำรวม)
- แพไม้ใหม่ เฉพาะ แพเพลินไพร บ้านไม้เฌอร่า(ห้องน้ำรวม), แพสายชล แพไม้ใหม่(ห้องน้ำรวม),
แพคลองคะ(ห้องน้ำในตัว)สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา