"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
 
ขั้นตอนการดำเนินการ
   
ลูกค้า บริษัทสยาม คาตามารัน จำกัด แพรีสอร์ท
1. เมื่อลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะจองแพ็คเกจทัวร์ (ทัวร์+แพรีสอร์ท)ต่อทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะสอบถามและสำรองที่พักชั่วคราวไปยังแพรีสอร์ท
2. ทางบริษัทเสนอราคาต่อลูกค้า (Email หรือ Fax) และลูกค้าได้ตอบตกลงโดยชำระเงิน(บางส่วน 50% หรือทั้งหมด 100%) ภายใน 24 ชั่วโมง
3. เมื่อลูกค้าได้โอนเงินแล้ว บริษัทฯ จะยืนยันการจองห้องพักกับทางแพรีสอร์ทในทันที (ถือได้ว่าการจองห้องพักเสร็จสมบูรณ์)
4. กรณีลูกค้าโอน 50 % ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบยืนยันการจองให้ลูกค้า
กรณีลูกค้าโอน 100% ลูกค้าจะได้รับเอกสารดังนี้
1) Hotel Voucher เพื่อแสดงต่อแพรีสอร์ท เมื่อเข้าพัก
2) Tour Voucher เพื่อแสดงต่อบริษัทสยาม คาตามารัน จำกัด ก่อนออกเดินทาง ณ ศาลา 6 เหลี่ยม ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน
3) ใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
 
ทั้ง 2 กรณีนี้ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้จอง ภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่โอนเงิน โดยทางบริษัทจะส่งเอกสารไปให้ทาง Fax หรือ E-mail
 
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน
- ก่อนการเดินทาง เข้าที่พัก และออกทัวร์ ลูกค้าต้องโอนเงิน 100%เต็มเสมอ
- โปรดเก็บหลักฐานที่ท่านได้โอนเงินให้บริษัทฯ และหลักฐานต่างๆ ที่บริษัทฯส่งให้ท่านไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับทางบริษัทฯ
- บริษัทขอรับรองว่าจะบริการท่านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจ

รูปแบบการจองและยืนยันการจองของ บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด
 
1. เกี่ยวกับเรือทัวร์+เรือแพยนต์
- เรือทุกลำมีใบอนุญาตใช้เรือจาก “กรมเจ้าท่า” ประเภทเรือกลลำน้ำ (เรือหางยาวบรรทุก 10 ท่าน เรือยนต์ใหญ่เครื่องวางท้อง บรรทุก 20 ท่าน)
- เรือทุกลำมีประกันภัย
- เรือมีหลังคากันแดด (แบบพับเก็บได้)
- เรือแพยนต์ อยู่ในความควบคุมดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสก
 
2. เกี่ยวแพรีสอร์ท
บริษัทฯ ได้ทำการจองบริการของแพรีสอร์ท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวนห้อง ประเภทของห้อง จำนวนมื้ออาหาร จำนวนลูกค้า และบริการเสริมอื่นๆ ตามปกติ หรือซึ่งได้ตกลงกับลูกค้า ถ้ามี และโดยที่ทางแพรีสอร์ท ได้ทำการตอบรับเป็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ลูกค้าของเราไม่ต้องกังวลต่อการที่แพรีสอร์ทเต็ม หรือจากการถูกลดจำนวนห้อง และให้พักอย่างแออัดในห้องเดียวกัน

สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา