"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
ขั้นตอนการดำเนินการ
ลูกค้า บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด
โรงแรม รีสอร์ท (เกาะเต่า เกาะนางยวน)
เรือทัวร์ดำน้ำ
 • เมื่อลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะจองแพ็คเกจทัวร์ (ทัวร์+ที่พัก)ต่อทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะสอบถามและสำรองที่พักชั่วคราวไปยังโรงแรมและรีสอร์ท
 • ทางบริษัทเสนอราคาต่อลูกค้า (Email หรือ Fax) และลูกค้าได้ตอบตกลงโดยชำระเงิน(บางส่วน 50% หรือทั้งหมด 100%)
  ภายใน 24 ชั่วโมง
 • เมื่อลูกค้าได้โอนเงินแล้ว บริษัทฯ จะยืนยันการจองห้องพักกับทางโรงแรม รีสอร์ทในทันที(ถือได้ว่าการจองห้องพักเสร็จสมบูรณ์)
 • กรณีลูกค้าโอน 50 % ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบยืนยันการจองให้ลูกค้า
  กรณีลูกค้าโอน 100% ลูกค้าจะได้รับเอกสารดังนี้
  • 1) Boat Ticket เพื่อแสดงต่อบริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด ก่อนเดินทาง
  • 2) Hotel Voucher เพื่อแสดงต่อโรงแรม รีสอร์ท เมื่อเข้าพัก
  • 3) Tour Voucher เพื่อแสดงต่อบริษัททัวร์ดำน้ำก่อนออกทัวร์
  • 4) ใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
หมายเหตุ
 • - ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน
 • - ก่อนการเดินทาง เข้าที่พัก และออกทัวร์ ลูกค้าต้องโอนเงิน 100% เต็มเสมอ
 • - โปรดเก็บหลักฐานที่ท่านได้โอนเงินให้บริษัทฯ และหลักฐานต่างๆ ที่บริษัทฯส่งให้ท่านไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อความสะดวกในการ
    ติดต่อกับทางบริษัทฯ
 • - บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะบริการท่านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจ

รูปแบบการจองและยืนยันการจองของ บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด
1. เกี่ยวกับการเดินทาง เรือ หรือ รถ+เรือ(เกาะเต่า เกาะนางยวน)
บริษัทฯ ได้ทำการจองกับบริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด เป็นเอกสารและโดยที่ทางบริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด ได้ตอบรับการจองเป็นเอกสาร ทางลูกค้าของเราไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางจากการที่รถหรือเรือเต็ม

2. เกี่ยวกับที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
บริษัทฯ ได้ทำการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ บริการรับ-ส่ง จำนวนห้อง ประเภทของห้อง อาหารเช้า จำนวนลูกค้า และบริการเสริมอื่นๆตามปกติหรือซึ่งได้ตกลงกับลูกค้า ถ้ามี และโดยที่ทางโรงแรม รีสอร์ท ได้ทำการตอบรับเป็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว

3. เกี่ยวกับทัวร์ดำน้ำ หรือทัวร์อื่นๆ (ตกหมึก ตกปลา)
บริษัทฯ ได้ทำการจองกิจกรรมทัวร์ดำน้ำและทัวร์อื่นๆ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ สถานที่ และเวลา รับ-ส่ง โปรแกรมต่างๆ อาหารและเครื่องดื่ม หรือกรณีที่ลูกค้าปริมาณหลายท่าน และต้องการบริการเฉพาะกลุ่ม บริษัทฯได้ทำการจองและมีการตอบรับเป็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา