"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
 
     บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนขึ้นในจังหวัดชุมพร ทางบริษัทได้จัดทัวร์ต่างๆ เพื่อบริการลูกค้า
และได้ร่วมทำข้อตกลงกับโรงแรม รีสอร์ท ในพื้นที่ซึ่งทางบริษัทได้พิจารณาแล้วว่ามีความโดดเด่นเรื่องสถานที่และการบริการ
จัดแพ็คเกจทัวร์ (ทัวร์+ที่พัก) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความสะดวก อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาใดๆ
อันเกิดกับลูกค้าได้ทันท่วงที
     ในการจัดบริการแพ็คเกจทัวร์ (ทัวร์+ที่พัก) ทางบริษัทได้นำส่วนลด อีกทั้งบริการเสริมต่างๆที่ทางบริษัทได้รับจาก
โรงแรม รีสอร์ท มานำเสนอในราคาพิเศษต่อลูกค้าของเรา โดยไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมอีก ยกเว้น การเปลี่ยนแปลง
รายการ เพิ่มเติม เลื่อน ยกเลิก บางรายการหรือทั้งหมดเท่านั้น

 
แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน ที่พัก + ทัวร์ ดำน้ำ ดูปะการัง อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร
 
   
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา