"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
ขั้นตอนการดำเนินการ
   
 
ลูกค้า บริษัทสยาม คาตามารัน จำกัด โรงแรม รีสอร์ท
1. เมื่อลูกค้าได้แจ้งความประสงค์จะจองแพ็คเกจทัวร์ (ทัวร์+ที่พัก) ต่อทางบริษัท ทางบริษัท
  จะสอบถามและสำรองที่พักชั่วคราวไปยังโรงแรม รีสอร์ท
2. ทางบริษัทตอบตกลงต่อลูกค้าและลูกค้าได้โอนเงิน (บางส่วน 50% หรือทั้งหมด 100% ) ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน
3. เมื่อลูกค้าโอนเงินแล้ว บริษัทฯจะยืนยันการจองห้องพักกับทางโรงแรม รีสอร์ท ในทันที (ถือได้ว่าการจอง
  ห้องพักเสร็จสมบูรณ์)
4. กรณีลูกค้าโอน 50% ทางบริษัทจะจัดส่งใบยืนยันการจองแสดงรายละเอียดให้ลูกค้า
  กรณีลูกค้าโอน 100% ลูกค้าจะได้รับเอกสาร ดังนี้
 
1) Hotel Voucher เพื่อแสดงต่อโรงแรมเมื่อเข้าพัก
2) Tour Voucher เพื่อแสดงต่อบริษัท ก่อนออกทัวร์
3) ใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
  ทั้ง 2 กรณีนี้ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้จอง ภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่โอนเงิน โดยทางบริษัทจะส่งเอกสารไปให้ทาง Fax หรือ E-mail
หมายเหตุ
  - ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน
  - ก่อนเข้าที่พักลูกค้าต้องโอนเงิน 100% เต็มเสมอ
  - โปรดเก็บหลักฐานที่ท่านได้โอนเงินให้บริษัท และหลักฐานต่างๆที่บริษัทส่งให้ท่านไว้ในที่ปลอดภัย
    เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับทางบริษัท
  - บริษัทขอรับรองว่าจะบริการท่านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจ
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา