"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
   
ขั้นตอนการจองและชำระเงินมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
     
 1. การจองล่วงหน้าได้ที่ช่องทาง :
 
1. ทางโทรศัพท์ หรือ Line ID : ในเวลา 07.00 – 22.00 น.ได้ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)
088-7583279    น้องหวาน
081-5366808    น้องกิ๊ง
095-0297614
Office : 077-553123 ในเวลา 07.00-16.30 น. ได้ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)
2. E-mail : info@siamcatamarantours.com ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
3. กรณีมีข้อเสนอแนะหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับบริการของเรา โปรดติดต่อโดยตรงที่เบอร์
Hotline : 081-5366808, 083-0666596 ได้ทุกวัน (ไม่มีวันหยุด)
 
 2. การชำระเงิน :
 
1. การชำระตามโปรแกรมต่างๆ แบ่งการชำระเป็น 1 หรือ 2 ครั้ง
1) กรณี ลูกค้าทำการจองก่อนการเดินทาง มากกว่า 10 วัน
   - ชำระ 50% ในวันที่ท่านทำการจอง หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
   - ส่วนที่เหลือ ทำการชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
2) กรณี ลูกค้าทำการจองก่อนการเดินทาง ไม่เกิน 10 วัน
   - ชำระเต็มจำนวน ในวันที่ทำการจอง หรือภายในวันที่ซึ่งระบุในใบเสนอราคา
**เนื่องด้วยทางบริษัทต้องการทราบจำนวนที่แน่นอน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสแก่ลูกค้าท่านอื่น อีกทั้งบริษัทจะได้เตรียมบริการและอาหารให้เพียงพอต่อลูกค้าทุกท่าน
หมายเหตุ : เทศกาลปีใหม่ ( 25 ธ.ค. – 5 ม.ค. ) ชำระเงินเต็มจำนวน
  เทศกาลสงกรานต์ ( 5 เม.ย. – 25 เม.ย. )
 
ชื่อบัญชี : นายสุวารินทร์ มยาเศส
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาชุมพร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 010-1-9242080-0
ธนาคารกรุงเทพ สาขาชุมพร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 444-7-11745-0
 
หมายเหตุ : เพื่อป้องกันความผิดพลาดใดๆ อันเกิดจากการชำระเงิน โปรดชำระเงินโดยผ่านทางธนาคาร 2 บัญชีนี้เท่านั้น
 
 3. เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปมาที่:
   
  ID Line ของพนักงานแต่ละท่าน หรือ ID: siamcat001
  แฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ แฟกซ์ : 077-553234   หรือ
  Scan สลิปใบโอนเงินมาที่ E-mail : info@siamcatamarantours.com
 
**กรณี ชำระเต็มจำนวน หรือชำระส่วนที่เหลือจนครบจำนวน กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล อายุ ของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว
 
 4. เมื่อได้รับการยืนยัน :
 
1. กรณีลูกค้าโอน  50%  ทางบริษัทจะจัดส่ง ใบยืนยันการจองให้ลูกค้า
2. กรณีลูกค้าโอน  100%  ลูกค้าจะได้รับเอกสาร ดังนี้
  -  Tour Voucher เพื่อแสดงต่อบริษัท ก่อนออกทัวร์
  -  ใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
  ทั้ง 2 กรณีนี้ ทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้จอง ภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากวันที่โอนเงิน
โดยทางบริษัทจะส่งเอกสารไปให้ทาง Fax หรือ E-mail
    หมายเหตุ  :  ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน
 
ขั้นตอนการเลื่อนการเดินทาง
 
1. แจ้ง 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
2. แจ้งน้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นกรณีไป

หมายเหตุ : ทางบริษัทจะยืนยันสิทธิการเลื่อนภายใน 24 ชั่วโมง
 
ขั้นตอนการยกเลิกการจอง/การคืนเงิน
   
1) ส่วนของทัวร์
1. มากกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 15% ของยอดเงินทั้งหมด (หรือเลื่อนวันเดินทางภายใน 6 เดือน)
2. 8-15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 20% ของยอดเงินทั้งหมด (หรือเลื่อนวันเดินทางภายใน 6 เดือน)
3. 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ (ภายใน 6 เดือน)
4. น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของการจองทั้งหมด
*กรณีเมื่อถึงกำหนดการเดินทาง ซึ่งไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องด้วยเหตุผลที่บริษัทฯ เห็นสมควร ให้สิทธิ์เลื่อนการเดินทางภายใน 1 ปี
2) ส่วนของห้องพัก
1. แจ้ง 15 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าบริการ 50% ของราคาปกติของห้องพัก
2. แจ้ง น้อยกว่า 15 วัน ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป
 
หมายเหตุ : ทางบริษัท จะคืนเงินหรือยืนยันสิทธิการเลื่อนการเดินทางภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง
แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
 
เจ้าหน้าที่เจรจาไม่สุภาพ ทุจริต หรือกระทำการในนามบุคคลอื่น
ขอความกรุณาแจ้ง 093-5757947 จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา