"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
   
 
   
 
 
   
     บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ตั๋วรถทัวร์และตั๋วเรือไฮสปีดคาตามารัน ของ บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกที่สุด โดยท่านสามารถใช้บริการกับทางบริษัทได้โดยไม่คิดค่าบริการใดใดเพิ่มเติมอีก เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการของเราให้เป็น One Stop Travel Service “เราช่วยคุณคิดเรื่องการท่องเที่ยว”
   
 
 
 
         
 
เวลาเดินทาง กรุงเทพฯ – เกาะเต่า และ เกาะเต่า – กรุงเทพฯ
 
กรุงเทพฯ - เกาะเต่า
           รถออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 21.00 น เรือเช้าออกจากชุมพร เวลา 07.30 น. ถึงเกาะเต่า 09.30 น.
           รถออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 06.00 น. เรือบ่ายออกจากชุมพร เวลา 13.00 น. ถึงเกาะเต่า 15.00 น.
เกาะเต่า - กรุงเทพฯ
           เรือเช้า ออกจากเกาะเต่า เวลา 10.15 น. ถึงชุมพร 12.15 น. รถทัวร์ถึง กรุงเทพฯ เวลา 20.45 น.
           เรือบ่าย ออกจากเกาะเต่า เวลา 14.45 น. ถึงชุมพร 16.45 น. รถทัวร์ถึง กรุงเทพฯ เวลา 00.45 น.
   
  เส้นทางการเดินทาง ราคา
แบบที่ 1 รวมตั๋ว รถ+เรือ เกาะเต่ารวมตั๋วรถทัวร์จาก ถนนข้าวสาร
และ
ตั๋วเรือไฮสปีด คาตามารัน ชุมพร
กรุงเทพฯ - เกาะเต่า (ไป)
(21.00 น. - 09.30 น.)

เกาะเต่า - กรุงเทพฯ (กลับ)
(10.15 น. - 20.45 น.)
วันหยุดยาว และฟูลมูน
2,500 /ท่าน
2,100 /ท่าน
กรุงเทพฯ - เกาะเต่า (ไป)
(06.00 น. - 15.00 น.)

เกาะเต่า - กรุงเทพฯ (กลับ)
(14.45 น. - 00.45 น.)
เรือรอบบ่าย
2,100 /ท่าน
 
แบบที่ 2 เฉพาะตั๋ว เรือ เกาะเต่า

เฉพาะ
ตั๋วเรือไฮสปีด คาตามารัน ชุมพร

พิเศษ รวมที่จอดรถ โดยไม่คิด
ค่าบริการ ณ M.T. Resort
ติดท่าเรือ เฉพาะลูกค้าบริษัท
สยาม คาตามารัน
เท่านั้น
ชุมพร - เกาะเต่า (ไป)
(07.30 น. - 09.30 น.)

เกาะเต่า - ชุมพร (กลับ)
(10.15 น. - 12.15 น.)
เทศกาล 1,350 /ท่าน
1,300 /ท่าน
ชุมพร - เกาะเต่า (ไป)
(13.00 น. - 15.00 น.)

เกาะเต่า - ชุมพร (กลับ)
(14.45 น. - 16.45 น.)
เรือรอบบ่าย
1,300 /ท่าน
   
ฟูลมูน และ วันหยุดยาว 2015
ค่าโดยสาร โดย บจ.ลมพระยา สาขากรุงเทพฯ
2015 เริ่มต้น จากกรุงเทพฯ ฟูลมูน และ วันหยุดยาว ปลายทาง ไปกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – เกาะเต่า กรุงเทพฯ – เกาะเต่า
กรุงเทพฯ – พะงัน กรุงเทพฯ – พะงัน
กรุงเทพฯ – สมุย กรุงเทพฯ – สมุย
มกราคม 1-3 ม.ค. 58 วันฟูลมูน 5-7 ม.ค. 58
กุมภาพันธ์ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 58 วันฟูลมูน 4-6 ก.พ. 58
มีนาคม 2-4 มี.ค. 58 วันมาฆะบูชา / วันฟูลมูน 6-8 มี.ค. 58
เมษายน 31 มี.ค.-5 เม.ย. 58 / 10-12 เม.ย. 58 / 28-30 เม.ย. 58 วันฟูลมูน / วันจักรี / สงกรานต์ / วันแรงงาน 4-6 เม.ย. 58/ 16-18 เม.ย.58
พฤษภาคม 2-4 พ.ค. 58 วันฟูลมูน / วันฉัตรมงคล 2-4 / 6-8 พ.ค. 58
มิถุนายน 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 58 วิสาขบูชา / วันฟูลมูน 3-5 มิ.ย. 58
กรกฎาคม 27-29 ก.ค. 58 อาสาฬหบูชา / วันฟูลมูน -
สิงหาคม 9-11 / 26-28 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ / วันฟูลมูน 2-4 / 13-15 ส.ค. 58
กันยายน 24-26 ก.ย. 58 วันฟูลมูน 28-30 ก.ย. 58
ตุลาคม 20-22 / 24-26 ต.ค. 58 วันปิยะมหาราช / วันฟูลมูน 24-26 / 28-30 ต.ค. 58
พฤศจิกายน 22-24 พ.ย. 58 วันฟูลมูน 26-28 พ.ย. 58
ธันวาคม 2-4 / 7-9 / 22-24 / 27-31 ธ.ค. 58 วันพ่อแห่งชาติ / วันรัฐธรรมนูญ / วันฟูลมูน / วันสิ้นปี 6-8 / 11-13 /26-28 ธ.ค. 58 / 1-3 ม.ค. 59
   
จาก เวลาออก อัตราค่าบริการ จาก เวลาออก อัตราค่าบริการ
กรุงเทพฯ – เกาะเต่า 06.00 น. 1,300 บาท/ท่าน เกาะเต่า – กรุงเทพฯ 10.15 น. 1,300 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – เกาะเต่า 21.00 น. 1,300 บาท/ท่าน เกาะเต่า – กรุงเทพฯ 14.45 น. 1,300 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – พะงัน 06.00 น. 1,500 บาท/ท่าน พะงัน – กรุงเทพฯ 08.30 น. 1,400 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – พะงัน 21.00 น. 1,550 บาท/ท่าน พะงัน – กรุงเทพฯ 13.00 น. 1,400 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – สมุย 06.00 น. 1,600 บาท/ท่าน สุมย – กรุงเทพฯ 08.00 น. 1,600 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – สมุย 21.00 น. 1,650 บาท/ท่าน สุมย – กรุงเทพฯ 12.30 น. 1,600 บาท/ท่าน
   
แผนที่จุดนัดพบและจุดขึ้นรถทัวร์ บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด (ถนนข้าวสาร)
 
การเดินทาง กรุงเทพฯ – ชุมพร โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย
 
แผนที่ ท่าเรือลมพระยา ติดกับ M.T. Resort สำหรับการเดินทางโดยรถยนต์
(บริการที่จอดรถฟรีสำหรับลูกค้า บริษัท สยาม คามาตารัน จำกัด เท่านั้น)
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
 
         
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา