"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
         
  ทัวร์กินปูห้อยขา เกาะพระ เกาะเวียง เกาะยอ
+ วัดแก้วประเสริฐ + ชมค่างแว่นถิ่นใต้
เลือกโปรแกรม 
 
 
   

รหัสทัวร์

T.010
 ระยะเวลา 07.00 น.-16.30 น.
 วันออกเดินทาง ออกทุกวัน
 
 
     
 
         
 
 รายละเอียดโปรแกรม :
   
 07.00 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆ เดินทางไปยังท่าเรือเกาะเตียบ อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร โดยรถตู้ D4D
 
หาดทรายรี 07.00 น.
หาดภราดรภาพ 07.20 น.
 
ในเมืองชุมพร 07.30 น.
หาดทุ่งวัวแล่น 08.00 น.
  หมายเหตุ 1.สามารถรับ สนามบินชุมพร และสถานที่อื่นๆในเขตพื้นที่บริการ
2. รับชุดกิ๊ฟเซ็ต (น้ำผลไม้, พายสตรอเบอร์รี่)
 09.30 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะเตียบ ยืนยันการเดินทาง พร้อมลงเรือชิลๆ ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายของท้องทะเลชุมพร นำท่านชม
เกาะพระ วัดกลางทะเลชุมพรที่เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านเกาะเตียบ นมัสการพระประจำเกาะ ร่วมทำบุญ และขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล
ธนาคารปูม้า เกาะยอ สถานที่ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำ และยังเป็นธนาคารปูม้าที่ช่วยเพิ่มประชากรปู ให้ชาวประมง มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เดินศึกษาพันธุ์ปลาและปูในกระชังรวมถึงวิธีการอนุรักษ์สัตว์ทะเล และเดินชมเส้นทาง ธรรมชาติรอบเกาะยอ ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามระดับหนึ่งซึ่งห้ามพลาด
 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด ด้วยการนั่งกินปู ห้อยขา มองเห็นวิวทะเลแบบ 360 องศา ซึ่งโต๊ะเป็นกระจกใส มองเห็นผืนน้ำทะเลได้อย่างชัดเจน ส่วนที่นั่งออกแบบมาให้ทุกท่านได้นั่งห้อยขาลงไปในทะเลได้
 12.00 น. ออกเดินทางต่อไป นำท่านสู่เกาะเวียง
เกาะเวียง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอ.ปะทิว นั่งเรือชมทิวทัศน์รอบๆเกาะ ชม "นกแก๊ก" หรือนกเงือกขนาดเล็ก บินอยู่ตามยอดไม้สูงสลับที่ไปมา หรือดำน้ำชมปะการัง อาทิ ปะการังโขด หอยมือเสือ ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง และปะการังแผ่นขนาดใหญ่สีสวย เป็นต้น
 13.30 น. นั่งเรือเดินทางกลับออกจากธนาคารปู ลงเรือขึ้นรถพร้อมนำท่านชม
วัดแก้วประเสริฐ ตั้งอยู่บนเนินเขาริมชายทะเลซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขายื่นไปในทะเลปะทิวงดงามดั่งภาพเขียน จุดเด่นคือ พระนาคปรก 9 เศียร และเจ้าแม่กวนอิมแห่งทะเลใต้ สูง 9.99 เมตร นอกจากนี้ยังมีโบสถ์สีทอง รูปปั้นพระอรหันต์ไทยและจีน และสิ่งเคารพอีกมากมาย รวมทั้งชมพิพิธภัณฑ์โบราณ เป็นต้น
วัดถ้ำเขาพลู ชมค่างแว่นถิ่นใต้ ซึ่งอาศัยอยู่บนเนินเขาใกล้กับวัด ให้อาหารเหล่าค่างแว่น ไหว้พระขอพร เดินชมธรรมชาติ ภายในถ้ำเขาพลู ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเกจิอาจารย์ดังมากมายให้ได้กราบสักการะ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่อง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่หยดลงมาจากหินภายในถ้ำตลอดปี
 17.00 น. ส่งท่านถึงโรงแรม ที่พัก โดยสวัสดิภาพ  
     
     
ทัวร์กินปูห้อยขา บ้านเกาะเตียบ
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ 1,800
สำหรับกรุ๊ปหรือคณะ 40 ท่านขึ้นไปติดต่อบริษัทฯเพื่อรับส่วนลด
   
*หมายเหตุ* 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  2. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพอากาศ
 
     
 อัตราค่าบริการรวม :
   
ค่าบริการรถสยาม คาตามารัน (D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ) อาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด
เรือทัวร์ไปกลับ พร้อมเสื้อชูชีพ หน้ากากดำน้ำ
ผ้าเช็ดตัว มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่
ชุดของว่าง (น้ำผลไม้,พายสตรอเบอร์รี่) ทัวร์ตามรายการ T010
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว เลขที่ 0222454088
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง ท่านละ1,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท่านละ 500,000 บาท
     
     
 คำแนะนำเพิ่มเติม :
   
เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะทัวร์และสภาพอากาศ สถานที่ท่องเที่ยวทุกที่ ทุกท่านจะได้ไปเที่ยวทุกที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
เด็กและสตรีมีครรภ์ สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทยอาหารทะเล กรณีท่านที่เป็นมุสลิม หากท่านไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางเราจัดเตรียมได้ หรือต้องการให้ทางเราจัดเตรียมอาหารให้ สามารถแจ้งพนักงานผู้รับจองล่วงหน้าได้โดยตรง
เกี่ยวกับโปรแกรม
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์แล้วท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
 
 ประมวลภาพรายการนี้ :
   
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา