"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
         
 
เลือกโปรแกรม 
 
 
   

รหัสทัวร์

T.002
 ระยะเวลา 09.00 น.-16.00 น.
 วันออกเดินทาง  ทุกวันคู่ 2,4,6,...,28,30
 
 
     
 
         
 
 รายละเอียดโปรแกรม :
   
 07.40 น. - 08.20 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆ เดินทางถึงบริษัท สยาม คาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง) (ฟรี)
 
หาดทรายรี 07.40 น. - 08.00 น.
หาดภราดรภาพ 08.00 น. - 08.20 น.
 
หาดทุ่งวัวแล่น 07.40 น. - 08.00 น.
ในตัวเมืองชุมพร 08.00 น. - 08.20 น.
  กรณีเดินทางมาเอง     08.00 น. ยืนยันการเดินทางและเตรีมสัมภาระลงเรือ หมายเหตุ                  1. รับ Welcome drink มะพร้าวอ่อน                                  2. รับผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์ดำน้ำ
 09.00 น. เดินทางโดย เรือ บจก.สยามคาตามารัน สู่จุดดำน้ำ นำท่านชม
เกาะมาตรา ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ “ปูไก่” (มีเสียงร้องเหมือนลูกไก่ และสามารถปีนต้นไม้ได้) นำท่านดำน้ำชมฝูงปลาแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม และยังได้ชื่อว่าเป็น “อุทยานหอยมือเสือ”
เกาะหลักแรด ซึ่งตัวเกาะใหญ่นั้นรูปทรงคล้ายกับแรด และไม่ไกลจากตัวเกาะจะมีหินปูนเรียงกัน3ก้อน จึงได้ชื่อว่า “เกาะหลักแรด” สามารถพบ “ปะการังครก” ขนาดใหญ่สีสวยสดซึ่งหาดูได้ยาก รวมทั้งฝูงปลานานาชนิด เหมาะสมทั้งดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์  
 13.00 น. เดินทางต่อไปโดย เรือ บจก.สยามคาตามารัน สู่จุดดำน้ำ นำท่านชม
เกาะละวะ ท่านจะเจอปลาการ์ตูนอินเดียนแดงมากมาย กำลังแหวกว่ายท่ามกลาง “ภูเขาดอกไม้ทะเล” ถือว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในท้องทะเลอ่าวไทย
เกาะลังกาจิว ที่มีความสมบูรณ์ สวยงามทางธรรมชาติเป็นแหล่งรังนกนางแอ่น จุดดำน้ำชมปะการังที่ขึ้นชื่อ และในอตีตพระบาทสมเด็จฯ รัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส ฯ ถึง 3 ครั้ง และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระองค์ไว้
 16.00 น. กลับถึงท่าเรือท่ายาง  
 16.30 น. ส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ  
     
เส้นทางการให้บริการ คลิก
     
     
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ 1,500 บาท
เด็ก ความสูง 80 -130 ซ.ม. 900 บาท
7 ท่านขึ้นไป โปรดติดต่อพนักงานขายโดยตรงเพื่อรับส่วนลด
สำหรับกรุ๊ปหรือคณะ 40 ท่านขึ้นไป คลิก
   
*หมายเหตุ* 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
  2. 12-15 เม.ย. 2563 และปีใหม่ 31 ธ.ค. 2563 - 2 ม.ค.2564 ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง ทางบริษัทฯ มีส่วนลดให้ลูกค้าท่านละ 100 บาท
  3. ช่วงวันธรรมดา กรณีลูกค้าเดินทางมาเอง ส่วนลด 100 บาท/ท่าน บริการที่จอดรถให้กับลูกค้าและห้องน้ำ (ฟรี)
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเรือตามจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน
*จองทริปดำน้ำชุมพร + ตกหมึก ราคาพิเศษ ท่านละ 2,500 บาท
 
     
 อัตราค่าบริการรวม :
   
รถรับ – ส่ง (ที่พัก – ท่าเรือ) ค่าบริการเรือสยาม คาตามารัน
เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, ตีนกบ ผ้าเช็ดตัว
Welcome drink มะพร้าวอ่อน (เสริฟเป็นลูก) ขนมไทยท้องถิ่น
อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (น้ำอัญชัน, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำใบเตย, น้ำลำไย, น้ำเก๊กฮวย เป็นต้น) ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
มัคคุเทศก์ชำนาญงาน ประกันภัยนักท่องเที่ยว

     
 สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย :
   
    เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
   
หมวก และแว่นตากันแดด
กล้องถ่ายรูป
ครีมกันแดด
   
   
 คำแนะนำเพิ่มเติม :
   
เกี่ยวกับเวลา
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมาย
ของท่าน   ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหาร
ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
เกี่ยวกัโปรแกรม
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
เกี่ยวกัค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯ ไม่แนะนำให้ลูกค้านำอุปกรณ์ดำน้ำลึกร่วมไปกับทริปเพราะทำให้การเดินทางไม่เป็นไปตามโปรแกรมของนักท่องเที่ยวท่านอื่น
 
 เรือของเรา :
   
   
 ประมวลภาพรายการนี้ :
   
 
         
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา