"ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 

บจ.สยาม คาตามารัน ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคใต้ตอนบน ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
เกาะเต่า-เกาะนางยวน เขื่อนรัชชประภา
อุทยานแห่งชาติเขาสก (กุ้ยหลินเมืองไทย)
โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับ
ความสนุกสนาน สะดวก ปลอดภัย และความประทับใจ ตลอดการเดินทาง

ข้อมูลและที่ตั้ง
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด
Share |


 
 
         
  ทัวร์ท่องเที่ยวเมืองชุมพร
เลือกโปรแกรม 
 
 
   

รหัสทัวร์

T.004
 ระยะเวลา 09.00 น.-16.00 น.
 วันออกเดินทาง จันทร์,พฤหัสบดี
 
 
     
 
         
 
 รายละเอียดโปรแกรม :
   
 07.40 น. - 08.20 น. รถรับท่าน จากโรงแรมที่พักต่างๆ เดินทางถึงบริษัท สยาม คาตามารัน (ท่าเรือทิพมารีนา)
 
หาดทรายรี 07.40 น. - 08.00 น.
หาดภราดรภาพ 08.00 น. - 08.20 น.
 
หาดทุ่งวัวแล่น 07.40 น. - 08.00 น.
ในตัวเมืองชุมพร 08.00 น. - 08.20 น.
 09.00 น. เดินทางออกจาก บริษัท สยาม คาตามารัน โดยรถตู้ D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ รับ Welcome drink มะพร้าวอ่อน นำท่านชม
จุดชมวิวเขามัทรี สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศา เห็นชุมชนปากน้ำชุมพรท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่ รวมทั้งหาดภารดรภาพที่สวยงาม เก็บภาพความประทับใจ พร้อมสักการะ “พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร”ปางมหาราชลีลาอันศักดิ์สิทธิ์
ทานรังนก ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร เป็นรังนกที่ได้รับความนิยมจากผู้รักสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ ท่านสามารถทาน “รังนกทรงเครื่อง” พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติบนยอดเขามัทรี
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP4ดาว โดยเน้นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงดินแดนแห่งท้องทะเล ผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวชุมพร "ชมการสาธิตและทดลองทำผ้าบาติก" (ราคาขึ้นอยู่กับชุดทดลองทำ ผ้าบาติกแต่ละชนิด อาทิ ผ้าพันคอ ผ้าเช็ดหน้า) อีกทั้งเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่หลากหลาย
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในกระบอกไม้ไผ่แบบพื้นบ้าน ณ ห้องอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 13.00 น. เดินทางต่อไปโดย รถตู้ D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ นำท่านชม
ถ้ำรับร่อ (วัดเทพเจริญ) บริเวณวัดมีถ้ำต่างๆ 8 ถ้ำตั้งอยู่บนเนินเขา มีพระพุทธรูปหลวงปู่หลักเมือง และพระ พุทธรูปปางมารวิชัย 577 องค์ มีภาพปริศนาอยู่บนผนังถ้ำคล้ายพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ใน "ถ้ำอ้ายเตย์" ตำนานเชื่อว่าสมัยพระเจ้าอโศกฯมีทหาร3พี่น้องสมัครใจสละชีพเพื่อเฝ้าสมบัติที่ฝังไว้ในถ้ำแห่งนี้ตลอดมา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดชุมพร เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งหุ่นขี้ผึงจำลองให้ผู้จินตนาการไปตามเนื้อหา จัดแสดงฉากจำลองเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นเกย์ที่เข้า จ.ชุมพร ให้ผู้ชมได้รับรู้เสมือนกำลังเผชิญพายุจริงๆ และชมการแสดงหนังตะลุงของทางภาคใต้ซึ่งหาดูได้ยาก
 16.00 น. กลับถึงท่าเรือทิพมารีนา  
 16.30 น. ส่งท่านถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ  
     
     
ทัวร์ท่องเที่ยวชุมพร
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ 1,800
สำหรับกรุ๊ปหรือคณะ 40 ท่านขึ้นไปติดต่อบริษัทฯเพื่อรับส่วนลด
   
*หมายเหตุ* 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. ไม่คิดค่าบริการ แต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
 
     
 อัตราค่าบริการรวม :
   
ค่าบริการรถสยาม คาตามารัน (D4D หรือ รถทัวร์ปรับอากาศ) มัคคุเทศก์ชำนาญพื้นที่
ทัวร์ตามรายการ T004 ไฟฉายคาดศีรษะ
อาหารกลางวันในกระบอกไม้ไผ่แบบพื้นบ้าน Welcome drink มะพร้าวอ่อน
รังนกทรงเครื่อง ท่านละ 1 ชุด (รังนกพร้อมแปะก๊วย ) ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร
ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว เลขที่ 0222454088
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง ท่านละ1,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ท่านละ 500,000 บาท
 
     
     
 สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย :
 
กล้องถ่ายรูป
หมวกและแว่นตากันแดด
ครีมกันแดด
 
   
 คำแนะนำเพิ่มเติม :
   
เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ท่องเที่ยว
เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะทัวร์และสภาพอากาศ สถานที่ท่องเที่ยวทุกที่ ทุกท่านจะได้ไปเที่ยวทุกที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
เด็กและสตรีมีครรภ์ สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นชุดอาหารแบบพื้นบ้าน ของทางห้องอาหาร ท่านที่เป็นมุสลิม หรือทานอาหารมังสวิรัติ และทานอาหารรสชาติจัดไม่ได้ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าขณะทำการจอง
เกี่ยวกับโปรแกรม
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์แล้วท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
 
 ประมวลภาพรายการนี้ :
   
ออกเดินทางท่องเที่ยวชุมพร จุดชมวิวเขามัทรี ทานรังนกทรงเครื่อง
ทานรังนกทรงเครื่อง ชมการสาธิตและทดลองทำผ้าบาติก เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
รับประทานอาหารในกระบอกไม้ไผ่ แบบพื้นบ้าน รับประทานอาหารในกระบอกไม้ไผ่ แบบพื้นบ้าน ถ้ำรับร่อ (วัดเทพเจริญ)
ภายในถ้ำรับร่อ (วัดเทพเจริญ) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ชมหุ่นขี้ผึงจำลอง
ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร นิทรรศการยุวชนทหาร ชมการแสดงหนังตะลุง
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา